Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen skärper uppdraget för Expertgruppen för biståndsanalys

Publicerad

Utvecklingssamarbete ska bygga på kunskap om vad som fungerar för att förbättra levnadsvillkoren för fattiga människor. Det följs upp och utvärderas löpande av exempelvis Sida och lokala samarbetspartners.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella utvecklingssamarbete. För att EBA ska bli ännu effektivare i den rollen har regeringen idag beslutat om nya direktiv.

- Det är viktigt att tydliggöra att EBAs uppdrag är att bidra till att regeringen ska kunna utveckla och förbättra styrningen av biståndet. EBA ska ha en fristående, kompletterande roll till annan utvärdering som görs, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Liksom tidigare beslutar EBA självständigt om vad som ska utvärderas och hur. EBA har en nyckelroll genom att kommittén är helt fristående från den verksamhet som utvärderas och analyseras.

De nya direktiven ger EBA bättre förutsättningar att bidra till ny kunskap, stärka utvecklingssamarbetet och säkerställa att svenska biståndsmedel kommer till god nytta.

Expertgruppen för biståndsanalys:

  • inrättades 2013
  • består av tio personer med ett kansli till sitt förfogande för det löpande arbetet. Ordförande är Lars Heikensten.
  • har 2016 en budget om 16,7 miljoner kr
  • styrs av kommittédirektiv beslutade av regeringen
  • beslutar självständigt om vad som ska studeras och hur arbetet läggs upp
  • har hittills publicerat drygt 20 rapporter som finns tillgängliga på Expertgruppen för biståndsanalys webbplats

Kontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00