Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Så ska företagen bli fossilfria

Publicerad

Regeringen utser Svante Axelsson till nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige. Uppdraget för samordnaren går ut på att tillsammans med företag och andra aktörer ta fram planer som leder mot fossilfrihet. Särskild kraft ska läggas på nyckelsektorer i samhället där omställningen till låga utsläpp är särskilt betydelsefull.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Ett starkt engagemang i hela det svenska samhället behövs för att åstadkomma detta. Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, som lanserades inför klimatmötet COP21 i Paris, samlar i dag över 170 aktörer från näringsliv, kommuner, regioner och organisationer.

Regeringen vill nu ge ökad kraft åt initiativet genom att tillsätta en nationell samordnare som ska stödja regeringen i att stärka och fördjupa arbetet med initiativet. Samordnarens ska synliggöra och främja aktörernas arbete för ett fossilfritt Sverige och tillhandahålla en plattform för dialog och samarbete, såväl mellan aktörerna som mellan aktörerna och regeringen. Samordnaren ska också göra aktörernas arbete synligt, utmanande och inspirerande för andra.

- Vår ambition är att Sverige ska vara ett föregångsland. Den nationella samordnaren för initiativet Fossilfritt Sverige ska fördjupa den viktiga dialog som regeringen satt igång där samhällets olika aktörer samverkar, inspirerar och lär av varandra, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Svante Axelsson är avgående generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Han tillträder sitt uppdrag som nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige den 1 september 2016. Uppdraget är tidsbegränsat och samordnaren ska redovisa arbetet och sina slutsatser senast den 31 december 2018.

Presskontakt

Hanne Simonsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.