Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tar initiativ till informationscentrum för hållbart byggande

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 att Boverket ska få ett ökat anslag om 10 miljoner kronor årligen från 2017. Boverket ska med det ökade anslaget bidra till inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering med användning av hållbara materialval.

För att bidra till ökad energieffektiviserande renovering av befintligt bostadsbestånd föreslås Boverket att få i uppdrag att genom utlysning lämna driftbidrag till en eller flera organisationer som kan åta sig att inrätta ett informations- och kunskapsspridande centrum.

- Produktion av lågenergibostäder växer och blir allt vanligare. Att sprida kunskap och utveckla smart och effektiv teknik inom området är därför viktigare än någonsin, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Driftbidrag till en eller fler redan existerande organisationer på området säkerställer att redan befintlig kunskap och informationskanaler tas till vara på.

Förslagen i budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00