Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Regeringen etablerar en delegation mot segregation

Publicerad

I dag har regeringen fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att förbereda och bilda en ny myndighet
– Delegationen mot segregation. Delegationen ska bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta strukturella segregationsmekanismer.

Till särskild utredare har regeringen utsett Jonas Nygren. Han har tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg och är nu förbundschef på Hyresgästföreningen.

– Att motverka segregationen är en av våra viktigaste frågor i dag och inför framtiden. Vi är mycket glada att Jonas Nygren har tackat ja till att leda arbetet, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Han kan både det kommunala och politiken och förstår sambandet mellan det nationella och det lokala och är en person som får saker att hända.

Inrättandet av Delegationen mot segregation är ett led i regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation som sträcker sig över perioden 2017–2025 och fokuserar på insatser på fem områden:

  • bekämpa brottsligheten
  • minska långtidsarbetslösheten
  • lyfta skolorna och elevernas resultat
  • stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
  • stärka demokratin och stödja det civila samhället.

– Erfarenheter av liknande satsningar tidigare pekar på att långsiktighet i arbetet är avgörande och tanken är att Delegationen ska vara en garant för och ett stöd i ett långsiktigt utvecklingsarbete, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

 

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om Delegationen mot segregation

Delegationen ska i samverkan med kommuner, landsting, regioner, myndigheter, forskare, näringsliv och organisationer i det civila samhället verka för genomförandet av reformprogrammet genom ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Delegationen ska bland annat initiera och finansiera utvecklingsarbete, nätverk och erfarenhetsutbyten mellan kommuner. För ändamålet finns avsatt 50 miljoner kronor 2017. För kommande år är anslaget beräknat till 75 miljoner kronor för 2018 och 100 miljoner kronor per år från 2019 till 2025.