Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny generaldirektör för Universitetskanslersämbetet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att anställa professorn Anders Söderholm som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Högskolan är den enskilt största statliga sektorn med 75 000 anställda, cirka 400 000 studenter och en årlig omsättning på runt 67 miljarder kronor. UKÄ är den nationella myndighet som ansvarar för kvalitetsutvärdering, analys och statistik samt tillsyn av högskolan och den högre utbildningen.

– Anders Söderholm har en lång och gedigen erfarenhet av högskolesektorn vilket är bra. Myndigheten har ett viktigt arbete framför sig när det gäller införandet av ett nytt kvalitetssäkringssystem som även kommer omfatta forskning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Myndighetens uppdrag förväntas utökas. Regeringen har i den forskningspolitiska propositionen aviserat att UKÄ ska ansvara för kvalitetsgranskning av forskning. UKÄ arbetar också med att införa ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning.

– Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot ett spännande och viktigt uppdrag där UKÄ har ett samlat ansvar för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning, säger Anders Söderholm.

Anders Söderholm är professor i företagsekonomi och generalsekreterare vid Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Innan dess har han haft flera ledningspositioner inklusive rektor vid Mittuniversitetet och Handelshögskolan vid Umeå universitet. Anställningen som generaldirektör för UKÄ gäller från och med den 1 augusti 2017 till och med den 31 juli 2023.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.