Alla ungdomar ska kunna ta del av läslovet

Lagom till läslovet föreslår regeringen att det ska bli lättare för personer med synnedsättning eller till exempel dyslexi att få ta del av böcker och skrifter.

– Att kunna ta del av skrivet material är viktigt för att kunna ta del av alla sina rättigheter i samhället, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I en departementspromemoria från Justitiedepartementet föreslår regeringen en ny reglering i upphovsrättslagen om tillgången till bland annat talböcker för personer med synnedsättning eller till exempel dyslexi. En viktig nyhet blir att exemplaren kommer att kunna spridas inom EU men också till länder utanför EU. Det här ökar förutsättningarna för utbytet av litteratur mellan länder och att personer med läsnedsättning kommer att kunna ta del av mer litteratur på andra språk än svenska.

Förslagen har sin bakgrund i ett direktiv från EU om genomförandet av FN:s så kallade Marrakechfördrag som går ut på att underlätta tillgången till böcker och annat skrivet material för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsätt­ning.

Promemorian skickas nu på remiss till i början av januari 2018.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon 08-405 42 02
Mobil 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson