Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Myndigheterna har tillsammans stoppat spritbussarna

Publicerad

Finansminister Magdalena Andersson har tagit emot slutredovisning av ett tvåårigt uppdrag om illegal hantering av punktskattepliktiga varor från Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polismyndigheten.

Myndigheternas gemensamma insatser med riktade kontroller, lagföring och administrativa åtgärder har stört brottsligheten så mycket att spritbussarna i princip har upphört.

- Myndigheterna har bland annat redovisat hur de på regeringens uppdrag lyckats stoppa den illegala införseln av alkohol via spritbussar. Resultatet beror på att hela byråkratins verktygslåda aktiverades och en god samverkan mellan myndigheter, säger Magdalena Andersson.

Utöver Tullverkets kontroller vid gränsen har de samverkande myndigheterna genomfört riktade kontroller mot spritbussarna i form av fördjupade trafikkontroller av kör- och vilotider, yrkeskompetensbevis, skatteutredningar, yrkestrafiktillstånd, gemenskapstillstånd, färdskrivare, flygande inspektion, lastsäkring, överlast, nykterhet och körkortsbehörighet.

Även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Transportstyrelsen har bidragit i arbetet mot spritbussarna. Försäkringskassan har t.ex. identifierat över hundra ärenden för vidare kontroll av förmåner som har utbetalats. Migrationsverket har identifierat personer som har agerat målvakter.

Myndigheterna har bedömt att spritbussarna under 2016 genererade minst 300 miljoner kronor i brottsvinster som i huvudsak gått till den organiserade brottsligheten.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Åsa Botes
Departementsekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 35 05

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.