Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Satsning på lanthandel och små butiker i glesbygd

Publicerad

Regeringen stärker och permanentar nu satsningen på kommersiell service för exempelvis lanthandlar i särskilt sårbara och utsatta glesbygder. Stödet blir därmed långsiktigt och skapar på så sätt bättre förutsättningar för handlarna. Satsningen är en del i regeringens politik för ett Sverige som håller ihop.

För 2018–2019 föreslår regeringen att utöka stödet till kommersiell service i glesbygd med ytterligare 35 miljoner kronor. Regeringen har sedan tidigare inrättat ett driftstöd på 35 miljoner kronor årligen 2016–2019 till dagligvarubutiker i särskilt sårbara och utsatta glesbygder. Från och med 2020 avsätts därefter 35 miljoner kronor årligen.

- Jag bor själv i en liten by och jag vet vad det innebär för bygden när till exempel affären tvingas lägga ner. Så kan vi inte ha det, du måste kunna handla mat och tanka din bil inom rimligt avstånd. Därför är den här satsningen så viktig. Det här är en mycket konkret insats som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den nya satsningen innebär en förstärkning under åren 2018-2019.
Regeringen inrättade driftsstödet 2016. 180 butiker beviljades del av stödet. Det har mottagits mycket väl av såväl kunder, enskilda handlare och dagligvarubranschens aktörer. Genom satsningen har de senaste årens nedåtgående trend, med lanthandlare som stänger, upphört.

- Dagligvarubutikerna i gles- och landsbygder är särskilt viktiga eftersom de ofta även tillhandahåller andra tjänster och därför fungerar som servicepunkter. De kan vara både ombud för apotek, systembolag och paketutlämning. Med den här permanenta satsningen på lanthandlar förbättrar vi möjligheterna till service inom rimliga avstånd för alla medborgare i vårt land, säger Sven-Erik Bucht.

Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00