Peter Strömbäck generaldirektör för Patent- och registreringsverket

Regeringen har i dag beslutat att utse Peter Strömbäck till generaldirektör för Patent- och registreringsverket. Han är sedan 2013 generaldirektör för Swedac och tillträder den nya befattningen den 12 mars 2018.

Peter har lång chefserfarenhet från både det privata och det statliga området, bland annat från Teracom AB, Näringsdepartementet och Innovationsbron AB. Under 2014–2015 var Peter ansvarig utredare för utredningen Immaterialrättens roll i innovationssystemet.

Peter Strömbäcks förordnande gäller under sex år.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira

Om Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket ansvarar för ärenden om patent, varumärken, mönster och utövar tillsyn över de kollektiva förvaltningsorganisationerna. Verket för register över periodiska skrifter med utgivningsbevis och herrelösa verk.