Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny generaldirektör och chef för Fortifikationsverket

Publicerad

Regeringen har idag utsett Maria Bredberg Pettersson till ny generaldirektör och chef för Fortifikationsverket. Maria Bredberg Pettersson kommer närmast från en befattning på Rikspolischefens kansli vid Polismyndigheten. Hon tillträder sin anställning som generaldirektör den 9 april 2018.

- Jag är glad att Maria Bredberg Pettersson har tackat ja till uppdraget som generaldirektör och chef för Fortifikationsverket. Hon har en gedigen CV med erfarenheter som vi bedömt som synnerligen relevanta för Fortifikationsverket. Mot bakgrund av de utmaningar som verket står inför med anledning av det säkerhetspolitiska läget är jag mycket nöjd över denna rekrytering, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

- Fortifikationsverket är en viktig myndighet med uppgift att bidra till att bygga ett starkt totalförsvar. Det känns otroligt inspirerande och ansvarsfullt att få ta över stafettpinnen efter Urban Karlström. Jag ser fram emot att tillsammans med alla kunniga och engagerade medarbetare ytterligare utveckla verksamheten, säger Maria Bredberg Pettersson.

Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål. Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva fast egendom. Myndigheten bedriver sin verksamhet i stora delar av landet och har sitt huvudkontor förlagt till Eskilstuna.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.