Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny generaldirektör och chef för Fortifikationsverket

Publicerad

Regeringen har idag utsett Maria Bredberg Pettersson till ny generaldirektör och chef för Fortifikationsverket. Maria Bredberg Pettersson kommer närmast från en befattning på Rikspolischefens kansli vid Polismyndigheten. Hon tillträder sin anställning som generaldirektör den 9 april 2018.

- Jag är glad att Maria Bredberg Pettersson har tackat ja till uppdraget som generaldirektör och chef för Fortifikationsverket. Hon har en gedigen CV med erfarenheter som vi bedömt som synnerligen relevanta för Fortifikationsverket. Mot bakgrund av de utmaningar som verket står inför med anledning av det säkerhetspolitiska läget är jag mycket nöjd över denna rekrytering, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

- Fortifikationsverket är en viktig myndighet med uppgift att bidra till att bygga ett starkt totalförsvar. Det känns otroligt inspirerande och ansvarsfullt att få ta över stafettpinnen efter Urban Karlström. Jag ser fram emot att tillsammans med alla kunniga och engagerade medarbetare ytterligare utveckla verksamheten, säger Maria Bredberg Pettersson.

Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål. Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva fast egendom. Myndigheten bedriver sin verksamhet i stora delar av landet och har sitt huvudkontor förlagt till Eskilstuna.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00