Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen skärper straffrätten mot exploatering och människohandel

Publicerad

I en proposition föreslår regeringen att gärningsmän ska kunna fällas för ett nytt brott, människoexploatering. Brottet träffar de som exploaterar personer i arbete eller tiggeri. Dessutom skärps straffen för människohandel och koppleri.

Antalet personer som exploateras i arbete eller tiggeri har ökat de senaste åren. Ofta utnyttjas människor som i sina hemländer lever i svår fattigdom och som har sökt sig till Sverige i hopp om att hitta sätt att försörja sig. För att komma åt de som exploaterar andra införs ett nytt gradindelat brott, människoexploatering. För exploatering som till exempel sker inom ramen för ett organiserat nätverk kan gärningsmän dömas för grov människoexploatering och då riskera upp till tio års fängelse.

Regeringens förslag tar sikte på gärningsmän som exploaterar människors utsatthet och till exempel utnyttjar dem i tiggeri. Det är de som utnyttjar, inte de som utnyttjas, som riskerar att straffas.

I propositionen föreslår regeringen även bland annat

  • att straffskalan för människoexploatering ska vara fängelse i högst fyra år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst två och högst tio år,
  • att brottet människohandel förtydligas för att komma till rätta med svårigheter i tillämpningen så att fler ska kunna fällas för brott,
  • att straffansvaret för människohandel med barn ska gälla även vid oaktsamhet i fråga om barnets ålder,
  • att minimistraffet för människohandel som bedöms som mindre grovt skärps från fängelseminimum om fjorton dagar till fängelse i sex månader, och
  • att maximistraffet för grovt koppleri skärps från åtta till tio års fängelse.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00