Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill styra upp marknaden för nätläkare och digitala vårdcentraler

Publicerad

Regeringen beslutar idag torsdag om att ge Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda hur de digitala vårdtjänsterna ska bidra till principen om vård efter behov och fungera långsiktigt. Detta sker genom tilläggsdirektiv till utredningen "Ordning och reda i vården" som ska se över lagstiftningen.

Samtidigt ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att se över omfattningen av och inriktningen på de digitala vårdtjänster som finns samt ge rekommendationer om vilken vård som lämpar sig att hantera via digitala vårdtjänster och lämna förslag på hur kvaliteten ska kunna följas upp.

- Vi har en fantastisk teknisk utveckling som också innebär nya möjligheter för hälso- och sjukvården. Med digitaliseringens hjälp kan vi enkelt få kontakt med sjukvården via en app, men det innebär också risker. Då ska samhället också ställa krav för en trygg och bra vård, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen anser att det behöver bli tydligare vilken vård som är lämplig att erbjuda via digitala vårdmöten. Exempelvis har programrådet Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) tagit fram rekommendationer som i princip innebär att antibiotika inte bör förskrivas mot infektioner utan en fysisk undersökning, då man inte säkert kan ställa diagnos utan en sådan.

- Vi måste se till att också digitala vårdmöten omfattas av de regelverk och kontrollsystem vi har för att säkra patientsäkerhet och se till att vårdens resurser används där de behövs som mest. Det här är en relativt ny företeelse som inte har ett tydligt regelverk idag så det måste redas ut, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen lägger både uppdrag till en utredning för att få långsiktiga spelregler samt att se över lagstiftningen på området samtidigt som Socialstyrelsen får uppdraget att peka ut vilken typ av vård som är lämplig för digitala vårdmöten.

Socialstyrelsen ska redovisa kartläggning och kvalitetsuppföljning i maj 2018 samt redovisa rekommendationer för vilken vård som lämpar sig för digitala tjänster i oktober 2018. Stiernstedts utredning ska presenteras före årsskiftet 2018–2019.

Syftet med regeringens beslut är att styra upp en relativt ny marknad, som har inneburit en ökad tillgänglighet – men också potentiellt risker för både skattemedel och för patienter om de används fel.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.