Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en långsiktig miljardsatsning på kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar. Satsningen är en del av regeringens budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet. Denna satsning innebär att 2,2 miljarder årligen kommer investeras i att bryta segregation och minska klyftorna.

För 2018 avsätts 425 miljoner kronor till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. För 2019 avsätts 1,35 miljarder och därefter 2,2 miljarder årligen 2020–2027. Syftet med satsningen är att bryta segregationen och minska klyftorna och att bygga ett tryggt och hållbart Sverige.

Det nya statsbidraget ska bidra till att stärka kommunernas långsiktiga arbete för att minska segregationen i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Med dessa medel ges kommunerna möjlighet att genomföra ytterligare prioriterade långsiktiga insatser. Det kan exempelvis handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

– Det här är en viktig satsning för ett tryggt och hållbart Sverige. Vi förstärker nu regeringens arbete med att bryta segregationen och snabba på etableringen. Investeringar i samhällsbygget går före skattesänkningar, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen har tagit lärdom av tidigare satsningar för att minska segregationen. De viktigaste lärdomarna är att det krävs ett långsiktigt och sektorsövergripande arbete där tidiga insatser, lokal förankring, samordning och samverkan är centrala beståndsdelar. Den aktuella satsningen tar därför sikte på att skapa långsiktiga förutsättningar för kommunernas planering och arbete och att utgå från de lokala behoven. Detta syftar sammantaget till att skapa goda förutsättningar för bättre och mer långsiktiga och beständiga resultat.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Kommuner som kan ansöka om stöd 2018

De 32 kommuner som under 2018 kan ansöka om stöd är:

Borlänge
Borås
Botkyrka
Eskilstuna
Filipstad
Gävle
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Huddinge
Järfälla
Jönköping
Katrineholm
Karlskrona
Kristianstad
Landskrona
Linköping
Malmö
Motala
Norrköping
Nyköping
Perstorp
Sandviken
Stockholm
Södertälje
Trollhättan
Uddevalla
Uppsala
Västerås
Växjö
Åstorp
Örebro

Under 2018 kommer Tillväxtverket tillfälligt fördela det nya statsbidraget. Från och med 2019 hanteras bidragsfördelningen av Delegationen mot segregation.

Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden