Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ingrid Petersson ny ordförande i Agenda 2030-delegationen

Publicerad

Ingrid Petersson har utsetts till ny ordförande i Agenda 2030-delegationen

Ingrid Petersson är sedan 2013 generaldirektör och chef på Formas, en myndighet som har till uppgift att stödja framstående forskning för hållbar utveckling. Hon är en erfaren utredare åt regeringen och har varit ledamot i Agenda 2030-delegationen sedan dess start i mars 2016. Hon har bred erfarenhet från flera samhällsområden och sitter idag även i styrelsen för Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen samt Stockholm Environment Institute (SEI). Under åren 2002 - 2006 var Ingrid Petersson statssekreterare på Jordbruksdepartementet och hade därefter en ledande befattning inom Astra Zenecas globala forskningsorganisation.

Ingrid Petersson har en internationell ekonomexamen från Uppsala Universitet.

Agenda 2030-delegationen
Delegationens syfte är att verka för och underlätta och stimulera arbetet med genomförandet av Agenda 2030. I uppdraget ingår bland annat att göra en kartläggning och bedömning av i vilken utsträckning som Sverige uppfyller agendans mål och delmål, lämna förslag till övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande, samt sprida information om goda exempel på området för social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling och verka för att dessa ges uppmärksamhet.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lars Bryntesson
Departementsråd/Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 82 78
e-post till Lars Bryntesson, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.