Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Liza Jonson utses till ledamot i Agenda 2030-delegationen

Publicerad

Idag har Liza Jonson, VD vid Swedbank Robur, utsetts till ledamot i Agenda 2030-delegationen. Liza Jonson blir därmed den tolfte och sista ledamoten i delegationen.

Liza Jonson har en lång bakgrund inom fond- och banksektorn där hon profilerat sig i frågor om hållbara investeringar.

- Vi som förvaltar och investerar stora mängder kapital har stor makt och med det kommer också ett stort ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Att vi i näringslivet sitter ner tillsammans med företrädare för kommuner, samverkansorgan, landsting, statliga myndigheter, forskarsamhället och arbetsmarknadens parter är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå de ambitiösa och nödvändiga mål Sverige satt upp för genomförandet av Agenda 2030. Jag är tacksam över möjligheten att få bidra med min kunskap och mina erfarenheter från fond- och banksektorn i det här viktiga arbetet, säger Liza Jonson i samband med utnämningen.

Utnämningen är ett sista steg i den förstärkning av delegationen som påbörjades tidigare i år då sju nya ledamöter utsågs. Agenda 2030-delegationen leds av ordförande Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas, och består nu av totalt tolv ledamöter. Tillsammans har delegationen en bred förankring i samhället med bakgrund inom både offentlig, ideell och privat sektor.

- Jag är glad att Agenda 2030-delegationen genom utnämningen av Liza Jonson nu förstärkts med ytterligare en engagerad ledamot med lång erfarenhet från näringslivet. I arbetet med att genomföra Agenda 2030 är finansbranschen både viktig i sig själv och som normgivare för andra delar av näringslivet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Agenda 2030-delegationen
Agenda 2030-delegationen har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030 – de 17 globala målen för hållbar utveckling. Delegationen är en statlig kommitté och arbetar självständigt från regeringen och departementen.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lars Bryntesson
Departementsråd/Avdelningen för offentlig förvaltning
Telefon 08-405 82 78
e-post till Lars Bryntesson, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.