Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen satsar på grunddata och säkert elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

Publicerad

Regeringen har beslutat om två regeringsuppdrag som ska öka standardiseringen av så kallad grunddata samt göra informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt. Uppdragen ska på sikt leda till att uppgifter om exempelvis folkbokföring, företag och fastigheter bara behöver lämnas en gång och att det blir enklare för offentliga och privata aktörer att utbyta information.

I regeringsuppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata ska Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket lämna förslag som ska göra tillgången till så kallad grunddata mer säker och effektiv, bl.a. genom att tydliggöra ansvaret och öka standardiseringen. Grunddata är till exempel uppgifter i folkbokföringsregistret, näringslivsregistret och fastighetsregistret.

- Det finns en enorm potential i den grunddata som våra myndigheter har tillgång till. Både för enskilda medborgare och för samhället i stort. Men för att kunna utnyttja den potentialen måste vi säkerställa att informationen finns lättillgänglig och att informationsutbytet sker på ett säkert sätt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I det andra regeringsuppdraget om säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn ska Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket lämna förslag som ska öka säkerheten och effektiviteten av elektroniska informationsutbyten i den offentliga sektorn, bl.a. genom en ökad standardisering av förvaltningsgemensamma lösningar.

- Genom att standardisera infrastrukturen för informationsutbyte i den offentliga sektorn kan vi återanvända lösningar i högre grad och undvika dubbelinvesteringar. Dessutom skapas förutsättningar för att göra det enklare för både offentliga och privata aktörer att utbyta information med varandra, säger Ardalan Shekarabi.

Regeringen avser att ge den nya Myndigheten för digital förvaltning ett samordningsansvar för båda uppdragen när den inrättas 1 september 2018.

De båda uppdragen ska slutredovisas 30 april respektive 15 september 2019.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00