Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Modernare regler för prövning av hyres- och arrendetvister

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med flera förslag som moderniserar och förbättrar prövningen av hyres- och arrendetvister.

Hyres- och arrendenämnderna medlar i tvister som rör bland annat hyres- och bostadsrätter och i tvister mellan jordägare och arrendatorer. Nämnderna fattar också beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand.

Regeringen föreslår nu bland annat att:

  • Modern teknik ska utnyttjas på ett bättre sätt genom att förhör i nämnderna som huvudregel ska dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning som sedan kan användas i hovrätten om ärendet överklagas.
  • Möjligheterna att överklaga nämndernas beslut ska utökas.
  • Reglerna om nämndernas sammansättning ska blir mer flexibla genom att ordföranden ges möjlighet att pröva fler frågor ensam.
  • Det ska införas en möjlighet att delegera fler uppgifter till en anställd i hyresnämnden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Det är viktigt att hyres- och arrendenämnderna har en effektiv organisation som garanterar rättssäkerhet och hög kvalitet. Enligt nuvarande ordning prövas vissa hyres- och arrendetvister i nämnderna medan andra prövas i domstol. Det är en uppdelning som har funnits under en längre tid och som är väl inarbetad. Regeringen anser att hyres- och arrendenämnderna bör finnas kvar och att det inte är motiverat att göra några förändringar i organisationen för prövning av tvisterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00