Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya insatser mot spelmissbruk

Publicerad

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att vidareutveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem. Myndigheten ska också fördela 3 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar förebyggande mot spelproblematik.

– Sedan januari ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommuner och landsting ska erbjuda stöd och behandling och därför behöver de också bra kunskapsstöd för att kunna arbeta förebyggande, säger socialminister Annika Strandhäll.

– De ideella organisationer som har stödjande verksamhet, med exempelvis självhjälpsgrupper eller anhöriggrupper, är värdefulla i det spelförebyggande arbetet. Anhöriga, inte minst barn, drabbas hårt av det här problemen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Cirka två procent av vuxna i Sverige har spelproblem. För cirka 31 000 av dessa är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett beroende. Även anhöriga drabbas ofta hårt av spelproblem och cirka 170 000 personer, varav nästan hälften är barn, lever i samma hushåll som någon som har spelproblem.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem, som stöd till de som jobbar med att möta spelberoende. Folkhälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget även genomföra befolkningsundersökningen Swelogs, för att fortsatt mäta omfattning och utveckling av spelproblem över tid och i olika grupper av befolkningen. Folkhälsomyndigheten ska även fördela medel till organisationer som bedriver förebyggande arbete kring spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 11 miljoner kronor under 2018 – varav 3 miljoner kronor får betalas ut till verksamheter som arbetar förebyggande kring spel om pengar.
Uppdraget ska genomföras i samverkan med Socialstyrelsen och redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2019.

FAKTA

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten ska enligt ett tidigare regeringsuppdrag ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Syftet med kunskapsstödet är att ge vägledning och stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder.

Den 1 januari 2019 träder en ny spellag i kraft som innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga licenser och aktörer utan licens ska stängas ute. Regeringen kommer i samband med lagändringen även förstärka Lotteriinspektionens verksamhet. Den nya spellagen innehåller även regler kring marknadsföring av spel.

Presskontakt

Jens Petersen
tf pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.