Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Straffansvaret för rasistiska symboler ses över

Publicerad

De senaste åren har extremistiska organisationer, framförallt inom vit makt-miljö, tagit allt större plats i det offentliga rummet. En förutsättning för ett tryggt och demokratiskt samhälle är vår förmåga att motverka hatbrott. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska se över straffansvaret för rasistiska symboler.

Utredaren ska gå igenom hur brottet hets mot folkgrupp har tillämpats när det gäller rasistiska och liknande symboler. Utredaren ska sedan ta ställning till om den nuvarande straffrättsliga lagstiftningen om rasistiska och liknande symboler är ändamålsenligt utformad eller om den behöver förtydligas eller kompletteras.

Charlotte Brokelind, hovrättspresident i Göta hovrätt, blir utredare och uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00