Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde presenterar studie om konsekvenserna för svensk ekonomi av amerikanska ståltullar och möjliga fordonstullar

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde har tagit initiativ till en ny studie som visar att cirka 3900 jobb i den svenska fordonsindustrin skulle kunna drabbas om USA införde skyddstullar på motorfordon. Sverige tillhör de länder i världen där fordonsindustrin har störst betydelse för ekonomin. Den svenska exporten av bilar och andra motorfordon till USA uppgår till drygt 21 miljarder kronor om året och efter Europa är det Sveriges viktigaste exportmarknad för fordon.

Studien visar också att de redan införda amerikanska stål- och aluminiumtullarna påverkar huvudsakligen stålsektorn, där 3,2 procent, motsvarande drygt 800 jobb riskerar att drabbas.

Vid ett införande av motåtgärder från EU och andra länder väntas arbetstillfällen i vissa sektorer tillkomma, vilket har en utjämnande verkan. Trots motåtgärder kan inte uteslutas att sysselsättningen kan komma att påverkas i berörda branscher.

Sammantaget belyser resultatet av studien vinsterna av frihandel genom att tydligt illustrera kostnaderna av handelshinder för svensk ekonomi.

- Resultaten i studien bekräftar de farhågor som vi haft och understryker betydelsen av de handelsdiskussioner som nu sätter igång mellan EU och USA är. Det är viktigt att de diskussionerna förs i en konstruktiv anda så att frågan om biltullar kan tas bort från dagordningen. Ökad protektionism och handelshinder får stora konsekvenser för vår ekonomi och våra jobb. Just därför behöver vi fortsätta stå upp för den fria och rättvisa handeln och verka för en fortsatt bred enighet i EU kring dessa frågor, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Syftet med studien är att ge regeringen ett bättre underlag om konsekvenserna för Sverige om USA skulle införa biltullar mot EU, liksom en bedömning av effekterna av de amerikanska skyddsåtgärderna på stål- och aluminium som trädde i kraft den 1 juni. Studien har genomförts av professor Joseph Francois, verksam vid Berns universitet och VD för World Trade Institute i Bern.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.