Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag för stärkt ledarskap inom hälso- och sjukvården

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag till ett nationellt program för ledarskapsfrågor i hälso- och sjukvården.

– Vi behöver ge mer stöd till chefer inom vården. Genom ett nationellt ledarskapsprogram för vården kan vi se till att vårdens chefer blir tryggare och arbetsmiljön i vården bli bättre. Det blir tryggare för oss alla, säger socialminister Annika Strandhäll.

2017 publicerade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, på uppdrag av regeringen, en kartläggning över vilka utmaningar och problem chefer i hälso- och sjukvården möter. Nu ger regeringen myndigheten ett nytt uppdrag som går ut på att utifrån sin tidigare rapport ta fram ett nationellt program för ledarskapsfrågor i hälso- och sjukvården.

I det arbetet vill regeringen att myndigheten tittar särskilt på följande frågor: dagens utbud och tillgänglighet till ledarskapsutbildningar, möjligheter till samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika vårdaktörer och nivåer. De ska titta på behov av kunskapsunderlag för en bättre ledarskapsutveckling samt vilken roll grundutbildningarna spelar.

Myndigheten ska ta fram alternativ som är ekonomiskt skalbara och motivera vilka insatser som borde prioriteras högst för att stärka ledarskapet i vården.

Uppdraget ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och slutredovisas till Socialdepartementet senast den 30 april 2019

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter