Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag för stärkt ledarskap inom hälso- och sjukvården

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag till ett nationellt program för ledarskapsfrågor i hälso- och sjukvården.

– Vi behöver ge mer stöd till chefer inom vården. Genom ett nationellt ledarskapsprogram för vården kan vi se till att vårdens chefer blir tryggare och arbetsmiljön i vården bli bättre. Det blir tryggare för oss alla, säger socialminister Annika Strandhäll.

2017 publicerade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, på uppdrag av regeringen, en kartläggning över vilka utmaningar och problem chefer i hälso- och sjukvården möter. Nu ger regeringen myndigheten ett nytt uppdrag som går ut på att utifrån sin tidigare rapport ta fram ett nationellt program för ledarskapsfrågor i hälso- och sjukvården.

I det arbetet vill regeringen att myndigheten tittar särskilt på följande frågor: dagens utbud och tillgänglighet till ledarskapsutbildningar, möjligheter till samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika vårdaktörer och nivåer. De ska titta på behov av kunskapsunderlag för en bättre ledarskapsutveckling samt vilken roll grundutbildningarna spelar.

Myndigheten ska ta fram alternativ som är ekonomiskt skalbara och motivera vilka insatser som borde prioriteras högst för att stärka ledarskapet i vården.

Uppdraget ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och slutredovisas till Socialdepartementet senast den 30 april 2019

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter