Sveriges paviljong vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Publicerad

Det vinnande arkitektförslaget för den svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai 2020 är nu utsett och presenterades idag av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Generalkommissarien för Sveriges deltagande i Expo 2020 tillika ordföranden i tävlingsjuryn, Anders Lönnberg.

  • Foto:Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

  • Foto: Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

  • Foto: Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

  • Foto: Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

  • Foto: Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

  • Foto: Alessandro Ripellino Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai bjöd under våren 2018 in arkitekt- och designteam till en tävling om gestaltning av Sveriges paviljong och utställning i till Expo 2020. Tävlingen arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Svensk kreativitet är erkänd internationellt och svensk arkitektur ligger i framkant. Samtliga tävlingsbidrag visade absolut toppklass men till slut kunde juryn enas om bidraget ”The Forest”.

- Arkitektteamet bestående av Stockholmsbaserade Alessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti har skapat ett förslag som förenar ett starkt koncept med arkitektoniska kvaliteter och funktionella krav, säger Anders Flanking, ordförande för den svenska kommittén.

Alessandro Ripellino från Alessandro Ripellino Arkitekter beskriver bidraget:
- The Forest bygger på idén om skogens vidsträckthet och det fria strövandet. Skogen har använts som metafor i allt från det arkitektoniska förhållningssättet till utställningens dramaturgi, med rum som inspirerats av gläntor, kojor och trädkronor. Den svenska paviljongen blir en öppen plats för reflektion som gynnar fantasi, kreativitet och samskapande. Ett fantasieggande möte mellan nordisk skog och arabisk mönsterverkan, mellan vår kultur och den kultur vi besöker.

Medverkan vid Expo 2020 är en av Sveriges största exportsatsningar under de närmsta åren. Deltagandet finansieras gemensamt av stat och näringsliv.

- Medverkan vid Expo 2020 ger svenska företag en möjlighet att nå ut till kunder inte bara i gulfområdet utan hela världen. På Expo 2020 kommer svenska företag kunna visa upp sina världsledande hållbarhetslösningar och fantastiska innovationskraft, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Två av företagen som kommer att medverka är Ericsson och Astra Zeneca.

- Vi ser Expo 2020 som en utmärkt möjlighet att visa upp Ericssons innovationskraft och vår 5G-teknik för en global publik. 5G kommer spela en stor roll för digitaliseringen av samhälle och industri och för att möta de hållbarhetsutmaningar världen står inför. För Ericsson är det också
betydelsefullt att tillsammans med övriga svenska intressenter främja Sverige som kunskapsnation och stärka attraktionskraften inom forskning och innovation" säger Helena Norrman, informationsdirektör på Ericsson.

- För oss representerar den svenska paviljongen en trovärdig plattform för att lyfta möjligheterna för hur hållbar hälsa kan se ut i framtiden. Vi ser fram emot utvecklande diskussioner, möten och samskapande kring vår attraktiva paviljong säger Katarina Ageborg, VD AstraZeneca AB.

Välkommen till vårt pressrum här

Kontakt: ud.expo2020@gov.se