Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statens servicecenter ska ta över servicekontoren

Publicerad

I dag beslutar regeringen om en lagrådsremiss som ger Statens servicecenter rättsliga förutsättningar att inrätta en ny serviceorganisation för lokal statlig service. Förslaget är ett steg i regeringens arbete för att förbättra den statliga servicen i hela landet och en viktig hållpunkt i överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Statens servicecenter har i uppdrag att inrätta den nya organisationen från 1 juni 2019. Genom att de lokala servicekontoren organiseras på ett sammanhållet sätt ska tillgången till grundläggande statlig service i hela landet stärkas och göras mer kostnadseffektiv. På så vis skapas förutsättningar för en utbyggnad av servicekontoren i enlighet med vad som föreslagits av servicekontorsutredningen.

- Nu tar vi nästa steg i arbetet för ökad statlig närvaro i hela landet och levererar ett viktigt delmål i Januariavtalet. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att servicekontoren ska byggas ut och bli fler. Det lagförslag som vi nu lämnar till lagrådet är en viktig förutsättning för det arbetet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

En väl utvecklad lokal statlig närvaro och service är en viktig del av regeringens arbete med att stärka förtroendet för de statliga myndigheterna och samhällets institutioner.

- Medborgare och företagare har ett behov av att personligen kunna möta myndigheter. Det är särskilt viktigt för de som har svårigheter med det svenska språket, de med vissa typer av funktionsnedsättningar och de som är ekonomiskt utsatta, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Inför inrättandet av den nya organisationen har den särskilde utredaren Mats Sjöstrand haft i uppdrag att utreda hur serviceorganisationens verksamhet ska utformas och fungera.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.