Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om höjda miljöskatter på fossila bränslen i kraftvärmeverk och gruvnäring samt på kemikalier i elektronik

Publicerad

Idag remitterar Finansdepartementet en promemoria med förslag om att höja vissa miljöskatter. Det handlar om höjd skatt på diesel som används i gruvfordon och höjd skatt på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk. I promemorian föreslås även en höjning av kemikalieskatten. Skatteändringarna föreslås träda i kraft 1 augusti 2019 och är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Höjd skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk

I promemorian föreslås slopad skattenedsättning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för fossila bränslen som används för att producera värme i kraftvärmeverk. Förslaget ska bidra till den omställning som pågår i svenska kraftvärmeverk från fossila bränslen som kol, olja och gas till biobränslen.

Slopad nedsättning för gruvdiesel

För att minska utsläppen av koldioxid från gruvsektorn föreslås att nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon i gruvor slopas. Syftet är att påskynda övergången till användning av el och biobränslen i gruvsektorn. Med nuvarande regler har dieseln en nedsättning av energiskatten och koldioxidskatten på 89 respektive 40 procent.

Höjd kemikalieskatt

För att öka kemikalieskattens styreffekt och ytterligare driva utvecklingen mot en giftfri hemmiljö föreslås att skattenivåerna höjs. Den föreslagna höjningen innebär en skatt på 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik, dock maximalt 440 kronor per vara. För varor som innehåller mindre hälsofarliga kemikalier finns som tidigare möjlighet att göra avdrag med 50 eller 90 procent av skatten.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Kjellberg
Departementssekreteraren /Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 87 65
e-post till Henrik Kjellberg, via registrator