Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Modernare regler för prövning av hyres- och arrendetvister

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition med flera förslag som moderniserar och förbättrar prövningen av hyres- och arrendetvister.

I propositionen föreslår regeringen bland annat att:

  • modern teknik ska utnyttjas på ett bättre sätt genom att förhör i nämnderna som huvudregel dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning,
  • möjligheterna att överklaga nämndernas beslut utökas,
  • reglerna om nämndernas sammansättning blir mer flexibla genom att ordföranden ges möjlighet att pröva fler frågor ensam,
  • det införs en möjlighet att delegera fler uppgifter till en anställd i hyresnämnden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

I propositionen gör regeringen även bedömningen att hyres- och arrendenämnderna ska finnas kvar och att det inte är motiverat att göra några förändringar i nämndernas organisation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh