Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen ger Tillitsdelegationen i uppdrag att utforma en obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda

Publicerad

Nu tas nästa steg i Tillitsreformen. Regeringen beslutade igår att ge Tillitsdelegationen ett utvidgat uppdrag. Uppdraget är att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas.

Införandet av en gemensam introduktionsutbildning är ett led i regeringens arbete med att främja en god förvaltningskultur i staten och därmed stärka tilliten till staten och det offentliga.

- Att införa en obligatorisk introduktionsutbildning är ett sätt att stärka kunskapen om och skapa en samsyn kring de gemensamma professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda, oavsett om man jobbar i exempelvis försvaret, på våra lärosäten eller domstolar. Därigenom kan riskerna för korruption och andra förtroendeskadliga beteenden förebyggas, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I samband med regeringsbeslutet om ett utvidgat uppdrag beslutades att utse Christina Forsberg, generaldirektör vid CSN och ledamot i Tillitsdelegationen, till ny ordförande i delegationen.

- Jag är mycket glad över att Christina Forsberg tackat ja till att leda delegationens fortsatta arbete. Hon kommer med sin breda erfarenhet som myndighetschef och med välrenommerade ledaregenskaper leda arbetet på ett utmärkt sett.

Beslut togs även att utse Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, till ny ledamot.

- Shirin Ahlbäck Öberg kommer med sitt breda forskningsfält som inkluderar både professionernas ställning och styrnings- och ledningsfrågor i offentlig sektor att bli en tillgång för delegationen när uppdraget nu vidgas, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- Jag vill också passa på att tacka tidigare ordförande Laura Hartman för sitt arbete. Hon har genom sitt arbete för delegationen bidragit till ett perspektivskifte i synen på hur nytta bäst skapas i offentlig sektor, avslutar civilministern.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2020.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.