Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Mike Bode nytt kulturråd i Istanbul

Publicerad

Regeringen har utsett bildkonstnären Mike Bode till kulturråd med placering vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul, Turkiet. Han tillträder sin tjänst den 19 augusti 2019.

– Verksamheten som hittills bedrivits i Turkiet är ett utmärkt exempel på hur kultur och demokrati vävs samman. Mike Bode, med sitt konstnärliga engagemang, sitt omfattande nätverk och sin erfarenhet av att koppla samman kulturaktörer på nationella och internationella arenor kommer att kunna bygga vidare på det kulturutbytet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Mike Bode är verksam bildkonstnär och forskare. Sedan 2011 arbetar han som kulturutvecklare på Region Jönköpings län där han är en av de konstnärliga ledarna för det interregionala samtidskonstprojektet Nya Småland. Mike Bode har under perioder arbetat i Turkiet och har varit stipendiat på svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

– Jag ser fram emot att fortsätta det viktiga arbete som min företrädare Suzi Ersahin har påbörjat. Att vara närvarande i Turkiet är idag viktigare än någonsin och jag ser många spännande samarbetsmöjligheter. Att skapa förutsättningar för produktiva och långsiktiga utbyten mellan turkiska och svenska kulturaktörer kommer att stå i centrum för mitt arbete, säger Mike Bode.

Kulturrådstjänsten med placering vid generalkonsulatet i Istanbul inrättades 2013.

 

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse

Sveriges nio kulturråd

Kulturrådstjänster finns i dag på Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Peking, Pretoria och Washington, vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation i Bryssel. Kulturråd finns även i Paris med Svenska institutet som huvudman. Kulturrådens övergripande uppgift är att främja kultursamarbeten och stimulera den kulturella dialogen med stationeringslandet. Kulturråden ska också verka för kulturen som en del i satsningar på att främja Sverigebilden.