Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde deltar i OECDs årliga ministermöte i Paris

Publicerad

Utrikeshandelsminister Ann Linde deltar när OECD:s ministrar träffas i Paris 22 - 23 maj 2019. Förutom ekonomi- och handelsministrar från OECD:s 36 medlemsländer, deltar ministrar från OECD:s övriga partnerländer och andra internationella organisationer, t.ex. Roberto Azevêdo från Världshandelsorganisationen (WTO) och EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Temat för mötet är digitalisering för hållbar utveckling. Diskussioner väntas kring frågor som digitalisering och hållbar utveckling, utbildning,
sysselsättning och handel. Vid mötet förväntas även en rekommendation om artificiell intelligens att antas.

– Digitaliseringen förändrar våra handels- och konsumtionsmönster.
Den förändrar också vårt sätt att producera produkter och tjänster. I
denna utveckling är det viktigt att rimliga och jämlika förutsättningar
skapas inom och mellan länder säger Ann Linde.

OECD är en viktig organisation för Sverige och har en unik roll i att främja ett regelbaserat multilateralt samarbete, hantera komplex analys, policybaserad rådgivning, ömsesidigt lärande och ansvarar för utarbetande och spridning av viktiga standards och rekommendationer
Utrikeshandelsministern kommer att ha en ledande talarroll för den delen av programmet som handlar om strategiska övervägande för OECD:s framtid.

Ann Linde kommer, i samband med ministermötet, även att sitta ordförande för det första styrkommittémötet för Global deal-initiativet den 22 maj.

Kontakt