Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren har i dag utsett Kenneth Johansson till ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Förordnandet gäller till och med den 31 december 2022.

Kenneth Johansson, född 1956, är före detta landshövding och riksdagsledamot. Han var ordförande för socialutskottet 2006–2012 och ordförande i Socialstyrelsens donationsråd 2014–2018.

Kenneth Johansson efterträder Kjell Asplund, som har varit ordförande i Smer från 1 januari 2012 till 30 april 2019.

Om Smer

Statens medicinsk-etiska råd har till uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Rådet ska sträva efter en helhetssyn på frågor som rör sådan medicinsk forskning och behandling som kan anses känslig för den mänskliga integriteten eller påverka respekten för människovärdet.

Rådet fungerar också som ett organ för informations- och åsiktsutbyte och har rollen av en förmedlande instans mellan vetenskapen, folkopinionen och de politiskt ansvariga.

Kontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter