Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nya ledamöter till Formas forskarråd

Publicerad

Regeringen har idag utsett fyra ledamöter till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes (Formas) forskarråd. Regeringen har även beslutat att förlänga Ingrid Peterssons förordnande som Formas generaldirektör.

De nya ledamöter som regeringen har utsett till forskarrådet är riksarkitekten Helena Bjarnegård, professor i fastighetsekonomi Hans Lind och Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin. Regeringen har också beslutat att omförordna den nuvarande ledamoten Lovisa Hagberg, doktor i statsvetenskap och seniorpolicyrådgivare på Världsnaturfonden WWF. Ledamöternas förordnande sträcker sig till den 31 december 2021.

Regeringen också beslutat att förnya Ingrid Peterssons förordnande som generaldirektör för Formas till den 31 augusti 2022.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Formas forskarråd

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) styrs av en generaldirektör med stöd av ett forskarråd. Forskarrådet beslutar om fördelningen av myndighetens forskningsmedel, fattar strategiska beslut om inriktningen för Formas utlysningar och beslutar om riktlinjer för hur forskningsbidrag ska fördelas.

Forskarrådet består av en ordförande, Formas generaldirektör och elva ledamöter. Regeringen utser rådets ordförande samt fyra av ledamöterna.