Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Effektivare investeringsstöd för hyresbostäder

Publicerad

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om nya villkor för investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Förändringar i investeringsstöden för hyresrätter ingår i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Enligt januariavtalet ska investeringsstöden koncentreras och effektiviseras och riktas mot hyresrätter i hela landet. Med hjälp av investeringsstöd tillkommer bostäder som annars inte hade byggts.

Promemorian innehåller bland annat förslag om:

  • en differentiering av investeringsstödet eftersom förutsättningarna varierar runt om i landet. Stödet delas upp i en pott för storstadsregionerna och en pott för övriga landet,
  • en effektivisering av stöden där bostadsprojekt i storstadsregionerna med flest lägenheter per bostadsarea ska prioriteras.

Två olika sätt att underlätta för fler människor som behöver ny- eller återetablera sig på bostadsmarknaden redovisas. Det första alternativet riktas mot ungdomar och unga vuxna i storstadsregionerna medan det andra alternativet riktas mot personer i hela landet som befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

Efter det att remissinstanserna har lämnat synpunkter på förslagen förväntas regeringen besluta om ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande under hösten 2019.

Ändringarna är tänkta att gälla från den 1 januari 2020.

Regeringen beslutade den 19 juni om vissa förändringar i investeringsstödet som tillämpas på de ansökningar om stöd som inkommit före den 1 januari 2019. Dessa förändringar kvarstår enligt förslaget i promemorian och kommer att tillsammans med de förändringar som kommer att beslutas under hösten att tillämpas på alla ansökningar som inkommit efter den 1 januari 2019.

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2020 att återkomma med förslag till vilka ekonomiska medel som ska användas för investeringsstödet under kommande år.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Stefan Svensson
Ämnesråd/Avdelningen för samhällsplanering och bostäder
Telefon 08-4051674
e-post till Stefan Svensson, via registrator