Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ökad säkerhet för gasbussar

Publicerad

Regeringen ger Transportsstyrelsen i uppdrag att se över trafiksäkerheten för gasdrivna bussar. Myndigheten ska också föreslå åtgärder för att öka säkerheten.

Den mycket ovanliga och allvarliga olycka som inträffade i centrala Stockholm i mars i år då en biogasbuss körde in i en skyddsbarriär aktualiserade behovet av att se över trafiksäkerheten kring gasdrivna bussar.

– Gasbussar är en viktig del i omställningen av transportsektorn men säkerheten måste alltid gå först. Därför vill vi nu stärka trafiksäkerheten kring gasbussar. Jag är inte främmande för att ändra nuvarande regler, använda digitala staket eller fysiska barriärer för att hindra att något liknade inträffar igen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket ska bistå Transportsstyrelsen i genomförandet av uppdraget. Transportsstyrelsen ska också inhämta synpunkter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, intresseorganisationer, bussbranschen och berörda branschföreträdare. Transportsstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 december 2019.

Bakgrund

Den 10 mars 2019 körde en biogasdriven buss in i en skyddsbarriär vid Klaratunnelns södra infart i centrala Stockholm och började brinna.

Med anledning av olyckan kallade infrastrukturministern berörda myndigheter och aktörer till ett möte för en lägesbedömning där myndigheterna, kommunerna och branschen fick redovisa sitt pågående arbete och hur de arbetar med säkerheten.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00