Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnader

Publicerad

Regeringen avser att införa krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader från och med 1 januari 2022. För att genomföra de åtgärder som krävs för att göra detta på ett ändamålsenligt och effektivt sätt tillförs Boverket 10 miljoner årligen fram till 2022.

- Den som investerar i en bostad ska enkelt kunna ta reda på vilken klimatpåverkan byggprocessen har haft. Klimatdeklarationer är ett tydligt sätt att ge enskilda köpare, offentliga upphandlare och andra aktörer mer information samtidigt som det gynnar de i byggbranschen som satsar på hållbara lösningar, säger bostadsminister Per Bolund. 

Regeringens förslag till budgetproposition för 2020 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Om klimatdeklarationer 
Bygg- och fastighetssektorn står enligt Boverket för cirka en femtedel av de nationella utsläppen av växthusgaser och regeringen genomför därför långsiktiga satsningar för att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i allt som byggs.

Klimatdeklarationen är ett led i styrningen mot en minskad klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv.

Syftet med att införa krav på redovisning av klimatdeklaration är att främja omställningen mot ett hållbart byggande med minskad klimatpåverkan. För att minska tröskeln för införandet av kravet och ge rätt förutsättningar för berörda aktörer att uppfylla detta, behöver vissa åtgärder vidtas. Bland annat behöver en nationell databas med klimatdata utvecklas och åtgärder vidtas för att främja ett utvecklat kravställande utifrån ett livscykelperspektiv.

I juni gav regeringen Boverket i uppdrag att inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av krav på klimatdeklaration.
 
Boverket ska ta fram en tydlig plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen. Planen syftar till att ge branschen långsiktiga spelregler och planeringsförutsättningar för att ställa om till ett hållbart byggande. Klimatdeklarationen ska på sikt kunna användas till att ställa minimikrav utifrån ett livscykelperspektiv.

 

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.