Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Per Ängquist ny generaldirektör för Kemikalieinspektionen

Publicerad

Regeringen har idag utsett Per Ängquist som ny generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Ängquist tillträder den 1 oktober 2019.

– Arbetet med kemikalier och att skapa en giftfri miljö är en viktig prioritering för regeringen. Vägen dit bygger på internationellt samarbete, kunskap och ett starkt engagemang. Per Ängquist har den stora erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna leda myndighetens viktiga arbete, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Per Ängquist är agronom, har varit statssekreterare i Regeringskansliet och har gedigen erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i flera olika sektorer.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar bland annat för att förebygga skador på människor och miljö från kemiska och biotekniska produkter.