Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill skärpa straffet för grovt barnpornografibrott och avskaffa preskription för allvarliga brott mot barn

Publicerad

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om höjt straff för grovt barnpornografibrott och avskaffad preskription för vissa allvarliga brott mot barn.

– En gärningsman ska veta att om han begår övergrepp mot ett barn, så kan lagen nå honom även långt in i framtiden. Därför vill vi ta bort preskriptionstiden för våldtäkt och andra allvarliga våldsbrott mot barn, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Enligt förslaget ska preskription avskaffas för våldtäkt och grov våldtäkt, grov misshandel och synnerligen grov misshandel, människorov, människohandel, grov människoexploatering, grovt rån och könsstympning av kvinnor, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt 18 år. Detta ska gälla också för brott som begåtts före lagändringen.

I lagrådsremissen föreslår regeringen också ändringar i barnpornografibrottet. Enligt lagförslaget ska det lägsta straffet för grovt barnpornografibrott höjas från sex månaders till ett års fängelse. Maxstraffet är som tidigare sex års fängelse. Vidare föreslås att oaktsamhet ska räcka när det gäller barnets ålder vid skildring av barn i pornografisk bild. Därmed utökas kriminaliseringen.

– Att sprida bilder och filmer där barn utsätts för sexuella övergrepp är en vedervärdig handling. Varje gång bilden visas innebär en ny kränkning av offret. Därför vill vi fördubbla minimistraffet för grovt barnpornografibrott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00