Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Slutbetänkande för mer jämlik vård överlämnat

Publicerad

Den 1 oktober tog socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet av utredningen Styrning för en mer jämlik vård. Betänkandet överlämnades av den särskilde utredaren Göran Stiernstedt.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Utredningens syfte har varit att se över och säkerställa möjligheterna för en jämlik vård i hela landet, för dem med de största behoven. Det är en viktig utredning som regeringen nu remitterar för att se hur vi ska gå vidare, säger socialminister Lena Hallengren.

Göran Stiernstedt har bland annat haft i uppdrag att analysera och överväga olika alternativ när det gäller vilka styrsystem för hälso- och sjukvården som bäst överensstämmer med målsättningarna i hälso- och sjukvårdslagen, och med principen om vård efter behov på lika villkor till hela befolkningen.

I uppdraget ingick bland annat även att kartlägga och analysera användandet av stafettläkare och annan inhyrd vårdpersonal.

I mars 2018 fick den särskilde utredaren ett tilläggsuppdrag att analysera hur ett långsiktigt hållbart system för så kallade nätdoktorer kan skapas, med beaktande av principen om behovsstyrd vård.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00