Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ändrade förutsättningar för klimatbonus vid köp av bil

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar. Definitionen av klimatbonusbil breddas och gränsen för bonus höjs.

Förordningen (2017:1334) reglerar den bonus som ges till dem som köper en personbil, lätt lastbil eller lätt buss med mycket låga utsläpp av koldioxid eller som kan drivas med fordonsgas.

– Det är mycket positivt att klimatbonusen lett till en kraftig ökning av elbilsförsäljningen. Nu breddar vi den så att det är möjligt att få en bonus även om bilen exempelvis inretts särskilt för hantverkare, anpassats för personer med en funktionsvariation eller konverterats till gasdrift, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Den första ändringen som regeringen har beslutat i förordningen om klimatbonusbilar innebär att även nya bilar som tidigare varit EU-godkända men som efter godkännandet har genomgått ett nytt godkännande vid en s.k. registreringsbesiktning också kan bli aktuella för bonus. Det kan exempelvis gälla elbilar där hyllor monteras i efterhand för att kunna användas av hantverkare, laddhybrider som anpassas till personer med funktionsnedsättning eller fabriksnya bensinbilar som konverteras till gasdrift av tillverkaren.

Den andra ändringen innebär att gränsvärdet för hur mycket koldioxid en klimatbonusbil får släppa ut ändras från 60 till 70 gram koldioxid (CO2) per kilometer. Ändringen görs för att ta hänsyn till strängare regler för EU-godkännande, ett system som kallas WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Beräkningsmodellen för bonusen justeras som en följd av ändringen av gränsvärdet.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Bonus-malus-systemet

Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med utsläpp under 70 gram koldioxid (CO2) per kilometer kan få en bonus (bidrag). Storleken på bonusen ökar ju lägre utsläppen är. Den maximala bonusen för bilar med nollutsläpp är 60 000 kronor. Gasbilar kan som lägst få en bonus på 10 000 kronor.

Bilar med höga utsläpp får högre fordonsskatt (malus) under de första tre åren. Malusen omfattar bilar med utsläpp över 95 gram CO2 per kilometer. Nivån för malusen ökar i relation till utsläppen. Bilar som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) eller fordonsgas (en blandning av biogas och naturgas) omfattas inte av malusen.