Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lena Micko har tagit emot förslag om en idéburen välfärd

Publicerad

Civilminister Lena Micko har idag tagit emot betänkandet Idéburen välfärd. Utredningen fick i uppdrag av regeringen att föreslå en definition av idéburna aktörer i välfärden och hur den kan användas för att främja ett ökat idéburet deltagande.

– Regeringen vill förbättra villkoren för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden. Utredningens förslag kommer utgöra ett viktigt underlag i regeringens fortsatta arbete, säger civilminister Lena Micko.

Utredningen har bland annat tagit fram en definition av idéburet offentligt partnerskap (IOP) samt utarbetat en vägledning om IOP som riktar sig till idéburna aktörer, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Presskontakt

Mirjam Kontio
t.f. pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.