Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Presentation av ny export-och investeringsstrategi för fler jobb i hela landet

Publicerad

Fler än någonsin är idag anställda inom exporterande företag i Sverige. Exporten är dragloket i svensk ekonomi och sysselsätter omkring 1,5 miljoner människor. För att fortsatt stärka den svenska exporten lanserar regeringen idag en utvecklad export-och investeringsstrategi för att skapa jobb och tillväxt i hela landet.

Ladda ner:

Sedan den förra exportstrategin presenterades har omvärlden förändrats. Hoten mot frihandeln har skärpts liksom konkurrensen om stora upphandlingar och investeringar.

Samtidigt har den tidigare svaga exportutvecklingen i Sverige vänt. De senaste två åren har exporten från samtliga län ökat och fler än någonsin tidigare arbetar inom exporterande företag.

De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och Parisavtalet har i sin tur skapat nya möjligheter för svenska företag att bidra till klimatomställningen. För att möta dessa utmaningar och möjligheter har exportstrategin utvecklats med ett förstärkt fokus på hållbarhet och regional tillväxt.

- Jag är stolt över att kunna presentera en strategi som så tydligt involverar regionerna för att hela Sverige ska exportera mera. När vi handlar med omvärlden skapas jobb och tillväxt som stärker välfärden i hela landet, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

- Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och vi ska exportera lösningar som leder världen till fossilfrihet. Vi har företag som är världsledande inom klimatsmarta lösningar och det kommer stärka Sveriges konkurrenskraft när hela världen nu behöver ställa om sina ekonomier, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin

- Exportstrategin har tjänat Sverige väl. Genom att utveckla och anpassa strategin till en föränderlig omvärld säkerställer vi att den även framöver kommer att bidra till fler jobb i hela landet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Exportstrategins fem strategiska målsättningar:

  1. Sveriges export ska öka, både i absoluta tal och som andel av BNP
  2. Fler små och medelstora företag ska exportera
  3. Sverige ska vara pådrivande för en fri, hållbar och rättvis internationell handel
  4. Sveriges innovationsledarskap ska användas för att stärka näringslivets exportförmåga och internationella konkurrenskraft
  5. Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar, kompetens, talanger och besökare ska öka

Sveriges nya export-och investeringsstrategi ska bidra till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och till uppfyllandet av Parisavtalet. Beslutet är en del av januariavtalet som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Robert Englund
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Webbsändning av pressträffen

Du kan se pressträffen från presentationen i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.