Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen inrättar Välfärdskommissionen

Publicerad

Regeringen inrättar nu en välfärdskommission som ska identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Kommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer.

- Den gemensamma välfärden har byggt vårt land starkt och gjort Sverige till ett av världens mest jämlika och rättvisa samhällen. Det är så vi ska utveckla Sverige vidare. Med Välfärdskommissionen vill vi tillsammans hitta lösningar för att steg för steg stärka välfärden i hela landet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Den svenska välfärden står till följd av samhällsutvecklingen inför betydande utmaningar. Ålderssammansättningen i befolkningen förändras vilket innebär att kostnaden för välfärden ökar. Samtidigt minskar andelen personer i arbetsför ålder och den snabba urbaniseringen medför att skillnaderna mellan olika delar av landet blir större. Det ställer höga krav på kommuners och regioners förmåga att möta invånarnas olika behov och förutsättningar.

- Befolkningssammansättningen i Sverige förändras och vi blir fler äldre och fler barn. Det är en vinst för vårt välfärdssamhälle. Men det innebär också att vi kommer att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden och att det behövs nya smarta sätt att arbeta, säger civilminister Lena Micko.

Välfärdskommissionen kommer särskilt att prioritera åtgärder inom fyra områden:

  • förbättrad styrning av välfärden
  • effektivt nyttjande av offentliga resurser
  • hållbar kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö i välfärdssektorn
  • digitaliseringens möjligheter att frigöra resurser till välfärden.

I arbetet ska kommissionen särskilt beakta att kommuner och regioner har olika förutsättningar och utgångsläge i olika delar av landet. Kommissionen ska genomgående anlägga ett jämställdhetsperspektiv.

Välfärdskommissionen består av finansminister Magdalena Andersson, civilminister Lena Micko, socialminister Lena Hallengren, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och utbildningsminister Anna Ekström. Arbetet leds av Magdalena Andersson. Regeringen har även utsett följande ledamöter till Välfärdskommissionen: Veronica Magnusson, TCO, Heidi Stensmyren, Saco, Tobias Baudin, LO, Anders Knape, SKR, och Anders Henriksson, SKR.

Välfärdskommissionen ska senast den 31 december 2021 redovisa hur arbetet har bedrivits.

Välfärdskommissionens uppdrag publiceras efter att regeringen har fattat beslut under regeringssammanträdet torsdagen den 19 december.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström