Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD publicerar 29 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Publicerad

Idag publicerar Utrikesdepartementet 29 uppdaterade rapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Afrika och Mellanöstern. Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

UD uppdaterar landrapporter regionvis med två års mellanrum. Denna omgång omfattas länder i Afrika och Mellanöstern. Rapporterna är ett viktigt utrikespolitiskt verktyg för att främja ökad respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

- Rapporterna visar att utrymmet för de mänskliga rättigheterna krymper på många håll. De pekar på var vi bör lägga särskild kraft i vårt agerande, säger utrikesminister Ann Linde.

Utrikesministern lanserar rapporterna idag inför inbjudna representanter från civilsamhället och myndigheter.

- Rapporterna visar att diskriminering av kvinnor är utbredd i såväl Afrika som Mellanöstern. De lyfter också fram omfattande våld mot, och trakasserier av hbtq-personer och att fackföreningar och fackligt aktiva saknar möjlighet att verka fritt i flera av de granskade länderna. När de mänskliga rättigheterna kränks och övergrepp begås ska Sverige inte tiga, säger utrikesminister Ann Linde.

Rapporterna avser följande länder: Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Libanon, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Angola, Burkina Faso, DR Kongo, Eritrea, Etiopien, Kenya, Liberia, Mali, Mocambique, Nigeria, Rwanda, Somalia, Sudan, Sydafrika, Sydsudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst