Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Stora tillskott till välfärd och trygghet redan i år

Publicerad

Idag presenterade regeringen och samarbetspartierna nya satsningar på välfärd och trygghet. Det handlar om fem miljarder för en stärkt välfärd och 750 miljoner för ökad trygghet under innevarande år.

Redan i budgetpropositionen för 2020 gjordes stora tillskott till välfärden. Utöver 5 nya välfärdsmiljarder gjordes också riktade satsningar på skolan och vården. 

Sedan budgetpropositionen lades har tillväxtprognosen för innevarande år 2020 sänkts samtidigt som prognosen för det strukturella sparandet reviderats upp. Det möjliggör nödvändiga investeringar i välfärden. Tillskotten till välfärden och tryggheten görs inom ramen för en ordnad budgetprocess. En sammanhållen budgetprocess har tjänat Sverige väl under en lång tid.

Regeringen och samarbetspartierna presenterade idag fem nya välfärdsmiljarder för i år för att trygga medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg. Medlen fördelas på 3,5 miljarder till kommunerna och 1,5 miljarder till regionerna. Regeringen återkommer inom kort om fördelningen per kommun och region.

Samtidigt presenteras ett samlat paket för att stärka tryggheten. Trots kraftiga resurstillskott i budgetpropositionen krävs fortsatta förstärkningar för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Totalt tillför vi nu sammanlagt 750 miljoner kronor redan under innevarande år. Statens institutionsstyrelse (SIS) tillförs 250 miljoner kronor för att kunna sänka avgifterna till kommunerna vid placering och behandling av ungdomar med psykosociala problem, däribland kriminalitet. Domstolsväsendet stärks sammantaget med drygt med 400 miljoner för att kunna för att kunna minska handläggningstiderna, kompensera för ett ökat antal inkomna mål och korta tiden mellan brott och dom. Beloppet inkluderar 180 miljoner kronor till Migrationsdomstolarna för att kunna minska handläggningstiderna.

Rättsväsendet tillförs ytterligare resurser för att möta den grova och organiserade brottsligheten. Det handlar bland annat om förstärkningar av Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.

Datainspektionen får ett tillskott för att bättre kunna hantera ansökningar om och tillsynen av kamerabevakning. Vi föreslår även att ytterligare medel avsätts till Tullverket, bland annat för att öka myndighetens närvaro vid gränserna.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.