Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredare föreslår förändringar i sjukförsäkringen

Publicerad

Regeringens särskilde utredare Claes Jansson överlämnade i dag sitt delbetänkande En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Utredningen presenterade flera förslag som syftar till att göra sjukförsäkringen mer begriplig och flexibel.

– Min uppfattning är att ny lagstiftning behövs för att stärka sjukförsäkringens legitimitet. Kraven på omställning till annat arbete måste bli mer rimliga, rehabiliteringen måste stärkas, ärenden behöver utredas bättre och besluten behöver göras mer begripliga för den försäkrade. Kraven på omställning kan heller inte vara samma för äldre som för yngre förvärvsarbetande, säger utredaren Claes Jansson.

– Sverige ska ha en sjukförsäkring som är trygg och begriplig med högt förtroende i befolkningen. När man är sjuk och inte kan jobba ska försäkringen ge människor stöd och trygghet att komma tillbaka till jobbet. Jag välkomnar den här utredningen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen föreslår bland annat följande:

• Bedömningen av arbetsförmågan mot en bredare arbetsmarknad ska göras mot angivet normalt förekommande arbete.

• Personer som är mellan 62 och 65 år ska alltid få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren, oavsett hur länge de har haft nedsatt arbetsförmåga.

• Undantagen från att arbetsförmågan ska bedömas mot en bredare arbetsmarknad utvidgas.

• Det ska bli lättare att beviljas rehabiliteringsersättning för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 30 april 2020.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00