Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark träffar parterna för att diskutera arbetsmiljö

Publicerad

Idag den 4 februari kommer arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att träffa representanter för arbetsmarknadens parter för ett möte om regeringens kommande arbetsmiljöstrategi.

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet.

När den nuvarande arbetsmiljöstrategin för 2016–2020 har löpt ut avser regeringen att ta fram en ny strategi. Dagens möte med arbetsmarknadens parter markerar startskottet för arbetet med att ta fram den nya arbetsmiljöstrategin.

– Arbetsmarknadens parter har en viktig roll för hur arbetsmiljöarbetet bedrivs ute på arbetsplatserna och parterna har en stor kompetens och kunnande inom området. Jag vill därför ta del av deras reflektioner inför att en ny arbetsmiljöstrategi ska tas fram. Jag ser fram emot detta viktiga möte idag och hoppas att vi kan ha ett givande samtal om arbetet framåt, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.  

Presskontakt