Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lena Hallengren till extrainsatt EU-möte om coronaviruset (2019-nCov)

Publicerad

Torsdag den 13 februari reser socialminister Lena Hallengren till Bryssel för att delta i ett extrainsatt EPSCO-möte. På ministerrådsmötets dagordning står en diskussion om coronaviruset, med huvudsakligt syfte att ge medlemsländerna möjlighet att utbyta information för att säkerställa skyddet av folkhälsan i EU.

– Det finns vid denna typ av extraordinära händelser ett stort mervärde med samarbetet på EU-nivå. Stödet från EU i form av koordinering och informationsutbyte på hälsosäkerhetsområdet är av största vikt, då gränsöverskridande hälsohot är en fråga som av naturliga anledningar inte kan hanteras av ett enskilt medlemsland, säger socialminister Lena Hallengren.

Mer om EPSCO

Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) är sammansatt av ministrar med ansvar för sysselsättning och socialpolitik, konsumentskydd, hälso- och sjukvård samt jämställdhet. EPSCO sammanträder vanligtvis ungefär fyra gånger om året.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter