Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden, enligt ett beslut som fattas den 12 mars 2020.

Mot bakgrund av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida information till personal inom socialtjänstens verksamhetsområden inkluderat äldreomsorg, LSS- och assistansverksamhet om vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda riskgrupper.

- Utifrån att vi har en högre riskbedömning i Sverige nu ser vi också behovet av att vidta åtgärder för grupper med högre risk. Därför agerar vi nu för att se till att all personal inom exempelvis LSS, personlig assistans och äldreomsorg har den information vi behöver, säger socialminister Lena Hallengren.

Informationsinsatsen ska bygga på Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt påbörjas skyndsamt och pågå så länge behov finns. Socialstyrelsen ska också ha en beredskap för att skyndsamt sammanställa och sprida sådan information som kan behövas i händelse av att nya situationer och behov uppstår och säkerställa att informationen är tillgänglig.

Socialstyrelsen ska vid behov samverka med Folkhälsomyndigheten och andra berörda aktörer. Uppdraget ska genomföras inom ramen för myndighetens anslag. Socialstyrelsen ska hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerad om arbetet.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot