Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser

Publicerad

Med anledning av utbrottet av covid-19 ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Syftet är att stödja regionerna i koordinationen och utökningen av intensivvårdsplatser inom landet.

– Tillgången till intensivvårdsplatser är centralt för hälso- och sjukvårdens arbete med att behandla de allra svårast sjuka i covid-19. Därför ger vi nu Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser, säger socialminister Lena Hallengren.

I samordningsfunktionens uppdrag ingår att:

  • skapa en nationell lägesbild av antalet intensivvårdsplatser och ECMO intensivvårdsplatser,
  • skapa en nationell lägesbild av tillgången till intensivvårdsplatser och ECMO intensivvårdsplatser hos både offentliga och privata vårdgivare,
  • kontinuerligt förmedla aktuella lägesbilder till regionerna för att stödja dem i koordinationen av tillgängliga intensivvårdsplatser inom landet,
  • stödja regionernas arbete med att utöka antalet intensivvårdsplatser.

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner. Socialstyrelsen får även samarbeta med andra relevanta aktörer så som ECMO Centre Stockholm, landets regioner och organisationer som företräder privata vårdgivare.

Uppdraget ska gälla så länge det krävs med anledning av covid-19.

 

ECMO

Utöver den ordinära intensivvården finns ECMO, som är en avancerad form av intensivvård att ta till när vanlig intensivvård inte längre fungerar. Principen bygger på en ombyggd hjärtlungmaskin som kan ersätta hjärt- och lungfunktionen. ECMO intensivvård bedrivs på ECMO Centre Stockholm vid Karolinska Universitetssjukhuset och i övriga regioner vid thoraxintensivvårdsavdelningar.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot