Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utökade resurser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att vidareutveckla sina samordnings- och informationsinsatser.

– Regeringen tar utbrottet av covid-19 på stort allvar. Därför beslutar vi nu att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten får använda de resurser de behöver för att stärka beredskapen, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen får i uppdrag att vidareutveckla sina samordningsinsatser, till exempel när det gäller tillgången till diagnostik, vårdplatser och andra former av stöd till regioner och kommuner.

Socialstyrelsen får även i uppdrag att representera Sverige i styrgruppen för den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning som utförs enligt avtalet Joint Procurement Agreement (JPA). Regeringen beslutade fredagen den 28 februari att Sverige skulle ansluta sig till JPA.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att vidareutveckla sina samordnings- och informationsinsatser samt olika former av stöd till berörda myndigheter och andra aktörer. Syftet med uppdraget är bland annat att förstärka myndighetens arbete med att proaktivt, genom olika kanaler och vid dagliga pressträffar, kommunicera uppdateringar angående utbrottet av covid-19 till allmänheten och andra berörda aktörer.

Regeringen avser att återkomma om formerna för medelstilldelningen som syftar till att skapa ett handlingsutrymme för myndigheten att hantera utmaningarna med anledning av utbrottet av covid-19.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00