Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning om välfärdsteknik i äldreomsorgen överlämnad

Publicerad

Den särskilda utredaren Peter Larsson har idag lämnat över betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst till socialminister Lena Hallengren. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som främjar ett bredare införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen genom att undanröja olika hinder.

– Äldreomsorgen behöver få del av digitaliseringens möjligheter i större utsträckning än idag. Utredningens förslag är en viktig pusselbit för att säkerställa att personer med demenssjukdom får tillgång till de stöd som finns. Nu ska betänkandet ut på remiss och därefter kommer regeringen att fatta beslut om hur vi går vidare med förslagen, säger socialminister Lena Hallengren.

– Välfärdsteknik är underutnyttjad idag men har stor potential för att kunna öka individernas självständighet, oberoende och livskvalitet, säger utredare Peter Larsson.

Utredningen har lämnat författningsförslag som ökar möjligheterna för personer med nedsatt beslutsförmåga att få ta del av välfärdsteknik.  Förslagen innebär att om en person varaktigt saknar beslutsförmåga ska vård och omsorg ges utifrån en bedömning av vad som är bäst för den enskilde. Den enskildes vilja ska klarläggas så långt det är möjligt och alltid respekteras.

Utredningen föreslår också en rad kapacitethöjande åtgärder för att stärka äldreomsorgens möjligheter att införa såväl dagens teknik som de framtida möjligheter som digitaliseringen innebär.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot