Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

WikiGap gör internet mer jämställt

Publicerad

I samband med internationella kvinnodagen 8 mars genomför UD för tredje året i rad en världsomspännande aktion för att göra internet mer jämställt. Skrivarstugor med syfte att öka antalet kvinnor på Wikipedia anordnas parallellt i ett 30-tal länder. I Sverige anordnas WikiGap på Göteborgs Universitet.

Wikipedia är världens största nätbaserade och användargenererade uppslagsverk. Vad som står på Wikipedia påverkar och färgar läsarnas kunskap om världen. Men där råder en stor obalans. 90 procent av innehållet är skapat av män, och det finns mer än fyra gånger fler artiklar om män än om kvinnor.

Med målet att Wikipedia ska ge en mer sanningsenlig bild av vår värld har UD tillsammans med Wikimedia Sverige tagit initiativ till WikiGap. Sedan initiativets start 2018, har skrivarstugor anordnats i över 60 länder och resulterat i fler än 35 000 nya och utökade Wikipedia-artiklar om kvinnliga aktörer, experter och förebilder inom olika fält.

- När kvinnors insatser inte syns, påverkar det vår jämställdhet och vår demokrati. Det behövs konkreta insatser för att komma tillrätta med den obalans som råder, både i den verkliga och i den digitala världen, säger utrikesminister Ann Linde.

Den feministiska utrikespolitiken grundar sig i ambitionen att stärka kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser. Initiativet WikiGap är ett led i denna politik och syftar till att förbättra den kvinnliga representationen på Wikipedia.

I Göteborg anordnas WikiGap i samarbete med Wikimedia Sverige och Göteborgs Universitet 6 mars. Temat är historiska kvinnor.

UD och Sveriges ambassader står värdar för WikiGap tillsammans med Wikimedia och lokala samarbetspartners. Syftet med WikiGap är att bidra med en plattform för frivilliga som vill verka för ett mer jämställt internet. Temat är framtaget av arrangörerna, men de texter som produceras är deltagarnas eget ansvar. Det är inte utlandsmyndigheterna eller UD som ska skriva eller redigera under evenemangen, utan de individer som deltar i skrivstugorna.

Läs mer om WikiGap här 

Mer information om WikiGap Göteborg finns att läsa här

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst